The Golden Triangle Asian Elephant Foundation

มูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอเลเฟนท์

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา มูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอเลเฟนท์ ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของช้างในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง งานของมูลนิธิฯได้ขยายไปสู่ช้างและชุมชนในขอบเขตที่กว้างขึ้น โดยขยายไปถึงกลุ่มคนที่ดูแลช้างเลี้ยง และกลุ่มผู้ใช้พื้นที่และทรัพยากรร่วมกับช้างป่า

จากวันที่ก่อตั้ง จวบจนถึงวันนี้ มูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอเลเฟนท์ ได้ช่วยเหลือช้างเร่ร่อนแล้วมากกว่า 60 เชือก โดยในขณะนี้ช้างจำนวน 22 เชือกพร้อมครอบครัวควาญช้างได้อาศัยอยู่ในแคมป์ช้างของมูลนิธิฯ โดยได้รับการดูแลทั้งด้านอาหาร ทีมสัตวแพทย์ พร้อมพื้นที่ป่าธรรมชาติขนาดใหญ่ให้ช้างได้เดินเล่น ส่วนเจ้าของช้างล้วนได้รับโอกาสในการศึกษาและการทำงานเพื่อที่ทั้งช้างและชุมชนนั้นจะสามารถรอดพ้นจากการถูกนำไปใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง

นอกจากการให้ความช่วยเหลือช้างเร่ร่อนบนท้องถนน มูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอเลเฟนท์ ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยและองค์กรต่าง ๆ ในการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ มากมาย อาทิ คลินิกที่นำช้างมาช่วยบำบัดเด็กออทิสติก การสนับสนุนเครื่องมือให้โรงพยาบาลช้างแห่งแรกในจังหวัดกระบี่ บริจาคเครนพยุงตัวเพื่อช่วยให้ช้างขาพิการยืนทรงตัวได้ บริจาครถพยาบาลที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับช้างให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตลอดจนร่วมปกป้องผืนป่าซึ่งเป็นแนวรั้วธรรมชาติพื้นที่กว่า 112,500 ไร่ บริเวณเทือกเขาคาร์ดามอม (Cardamom Mountains) ในประเทศกัมพูชา

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ helpingelephants.org